(obraz dzięki uprzejmości Kirik Jenness MixedMartialarts.com) Chociaż niewielkie zainteresowanie mediami otrzymano, 9 września 2016 r. […]